Шляхи вдосконалення механізмів взаємодії громадянського суспільства та безпекових органів.

Визначальною рисою сучасної демократії як суспільного устрою є підконтрольність державних органів суспільству, народу-суверену, який їх утворив і надав їм державно-владні повноваження. Демократичний контроль передбачає встановлення правових рамок діяльності цих органів (визначення компетенції, тобто сфер діяльності, основних завдань і повноважень, засад їх діяльності та управління ними), а також нагляд за їхньою діяльністю з боку незалежних від них контролюючих органів та інституцій громадянського суспільства. Цим останнім зумовлюється те, що такий контроль називають також громадянським (цивільним).

В Україні створено досить розлогу законодавчу базу демократичного контролю над сектором безпеки: концептуальні засади демократичного цивільного контролю над військовою сферою закріплені у Конституції України (щодо парламентського контролю), Законах України «Про національну безпеку України»(від 21 червня 2018 року№ 2469-VIII), «Про Регламент Верховної Ради України»та низці законів про суб’єктів сектору безпеки. Крім того, усі статусні закони (причому не тільки ті, які стосуються суб’єктів сектору безпеки) містять норми щодо демократичного контролю.

Якщо говорити про «просування» України в євро-інтеграційному напрямі, то є позитиви для розбудови системи демократичного контролю. Так, в Україні впроваджуються основні принципи побудови систем демократичного контролю над органами сектору безпеки, які визначено у міжнародних документах ООН, ОБСЄ, Ради Європи, НАТО та ЄС. Зокрема, основні принципи побудови системи контролю над службами внутрішньої безпеки і правоохоронними органами визначені рекомендаціями ПАРЄ 1402 (1999 р.), ПАРЄ 1713 (2005 р.).

На практиці роль цивільного контролю здійснювали створенні громадські ради у низці суб’єктів сектору (СБУ, МВС та Міноборони), що не дало практично значущих результатів з точки зору посилення демократичного контролю та взаємодії безпекових органів з громадськістю.

Однією з причин численних проблем – є відсутність належної комунікації між державними правовими інститутами. В державі фактично відсутня практика прямої взаємодії державних правових інститутів між собою та з громадськістю у напрямку забезпечення дотримання прав людини на місцевому рівні (на рівні окремої області). Як правило, взаємодія має суто формальний характер та в переважній більшості зводиться до офіційного листування або публічних звернень.

В умовах кризи, яку спричинила ситуація пандемії, за цей час неодноразово поставало питання, як забезпечити ефективні механізми захисту прав громадян, щоби підтримувати довіру між людиною та державою? Ми вважаємо, що таким інструментом можуть бути регіональні платформи взаємодії державних правових інститутів та громадськості з посилення захисту прав людини. Вони створені для фасилітації суспільного діалогу та прийняття колективних рішень всіма стейкхолдерами, тобто представниками громадського сектору та представниками безпекових служб.

Регіональна платформа «Діалог безпеки»це майданчик міжвідомчої та міжсекторної взаємодії безпекових служб України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства, метою якого є забезпечення ефективної співпраці між ними щодо посилення захисту прав і свобод людини.

Метою даної ініціативи є консолідація зусиль суб’єктів взаємодії для забезпечення ефективного попередження, виявлення та припинення порушень прав людини у сфері діяльності безпекових служб України шляхом налагодження дієвого демократичного цивільно­го контролю. Заради підвищення експертного потенціалу Регіональної платформи «Діалог безпеки» у Хмельницькій області було  створено консультативну комісію з прав людини в рамках платформи, яка залучає  організації громадянського суспільства області до співпраці в рамках цієї платформи; підвищує спроможність представників безпекових органів співпрацювати з організаціями громадянського суспільства і виконує громадський контроль та розвиток співпраці з силовими структурами.

В зв’язку з тим, що деякі безпекові органи відверто «самоізолюються» від інших і не бажають іти на прямий контакт, це заважає швидкому реагуванню у випадку виявлення порушень прав людини і не дозволяє ефективно реагувати на системні проблеми. Основним завданням експертної консультативної комісії з дотримання   прав людини є швидке реагування на порушення прав людини, включаючи надання всіх видів правової допомоги та оперативну комунікацію з відповідними правоохоронними органами.  До складу комісії увійшли визнані в регіоні експерти з захисту прав людини, представники адвокатури області та представники правоохоронних структур. Для ефективного забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина в рамках даної ініціативи налагоджена співпраця з Національною асоціацією адвокатів України та Радою адвокатів Хмельницької області для забезпечення вторинної правової допомоги Pro Bono у зверненнях, що надходять до Регіональної платформи «Діалог безпеки».

Також, основними напрямками в діяльності консультативної комісії з дотримання   прав людини, які покращать ситуацію у Хмельницькій області через посилення громадського контролю та розвиток співпраці з силовими структурами є:

  • сприяння формуванню правової культури та правової інформованості населення;
  • розробка інформаційного матеріалу, направлені на підвищення правової культури та правової інформованості населення;
  • опрацювання громадських ініціатив, щодо запобігання порушенню прав і свобод людини і громадянина та їх відновлення;
  • моніторинг законодавства та аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів, щодо дотримання прав і свобод  людини і громадянина;
  • оцінка стану дотримання прав людини правоохоронними органами в регіоні та розробка стратегій зменшення порушень прав людини на Хмельниччині.

Нагадаємо, що повідомити регіональну платформу «Діалог безпеки» про порушення прав людини, або проблему, яка заважає безпековому органу (СБУ, ЗСУ, НПУ, ДПСУ) ефективно виконувати покладені на нього завдання можна за наступним посиланням https://www.dialohbezpeky.org/mans-rights/

Також звернення щодо порушення прав людини безпековими органами Хмельницької області можна надсилати на електронну пошту нашої організації info@ucla.org.ua

Діяльність здійснюється в рамках проекту “Посилення механізмів взаємодії громадянського суспільства та безпекових органів у Хмельницькій області”, який реалізує Благодійна організація “Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги” за підтримки Freedom House Ukraine

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *